Aktualności

LIPIEC

20.07.2017 r.
Pismo dotyczące wypłat jednorazowych z okazji 15 VIII 2017 r. - LINK.


18.07.2017 r.
WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W DGW
Projekt umowy oraz regulaminu - LINK.


CZERWIEC

29.06.2017 r.
WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w DGW
Reakcja DGW na pismo DSS z dnia 05.05.2017 r. - LINK.


MAJ

10.05.2017 r.
WSPÓLNA DZIZŁALNOŚĆ SOCJALNA w DGW.
Stanowisko DSS do wystąpienia ZG ZZ Militaria - LINK.


05.05.2017 r.
Podwyżki wynagrodzeń PW w poszczególnych działach budżetu MON w 2017 r. - LINK.


KWIECIEŃ

13.04.2017 r.
WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w DGW
Pismo DSS do DGW w sprawie wystąpienia ZZ Militaria - LINK.


03.04.2017 r.
Termin kolejnych negocjacji stron w MON - LINK.
Przesłane protokoły w wersji opracowanej przez DSS ze spotkań stron w MON w dniach 22 i 27 marca br. - LINK.


MARZEC

15.03.2017 r.
Pismo DSS o uwagi do 17.03.2017 r. - LINK.
Odpowiedż MKK do uwag na 17.03.2017 r. - LINK.
Stanowisko Strony Społecznej do planowanych podwyżek wynagrodzeń dla PW w 2017 r. - LINK.
Zaposzenie MON na rozmowy w dniu 22.03.2017 r. - LINK.


10.03.2017 r.
Pismo MKK do MON w sprawie podwyżek dla PW na 2017 r. oraz propozycje zmian do PUZP - LINK.


01.03.2017 r.
Zaproszenie Podsekretarza Stanu w MON na spotkanie w dniu 01.03.2017 r. - LINK.
Materiał DSS nt. realizacji wynagrodzeń PW w 2016 r. oraz propozycje podwyżek wynagrodzeń dla PW na 2017 r. prezentowany w dniu 01.03.2017 r. - LINK.
Pismo DSS o propozycje do podwyżek wynagrodzeń PW na 2017 r. oraz głównych założeń do zmian do PUZP - LINK.


LUTY

15.02.2017 r.
WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W DGW
Pismo do DSS LINK oraz załączniki:
LINK 1,
LINK 2,
LINK 3,
LINK 4,
LINK 5,
LINK 6.


01.02.2017 r.
WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w DGW
1) Odpowiedź DGW na pismo ZG ZZ Militaria - LINK.
2) Pismo DGW w sprawie posiedzenia Komisji Socjalnej w DGW w dniu 27 stycznia 2017 r. - LINK.
3) Pismo Zarządu Zakładowej Organizacji ZZ Militaria w Inspektoracie Uzbrojenia w sprawie uwag do Regulaminu Wspólnej Działalności Socjalnej w DGW - LINK.
4) Regulamin Wspólnej Działalności Socjalnej w DGW - LINK.


STYCZEŃ

17.01.2017 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu SKON w dniu 25.01.2017 r. nt. sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska - LINK.
ARCHIWUM 2016 r.
Najważniejszy jest
P R A C O W N I K

Z. Z. "MILITARIA"